top of page

eRA Tilannekuva on lääkärin uusi työkalu potilaan hoidon kokonaiskuvan hahmottamiseen


Atostekin kehittämä eRA Tilannekuva kerää lääkärille yhdellä silmäyksellä katsottavaksi potilaan koko hoitohistorian Kanta-palvelusta. Näin hoitavan lääkärin on helppo hahmottaa kokonaiskuva diagnooseista, toimenpiteistä ja lääkityksistä. Sovellus nopeuttaa ja helpottaa lääkärin työtä sekä auttaa lääkäriä keskittymään potilaan hoitoon kokonaisuutena. eRA Tilannekuva on nyt saatavilla tuotantokäyttöön.

eRA Tilannekuvan potilaan aikajana mahdollistaa tiedon yhdistelemisen ja jäsentelemisen helposti käsitettäväksi kokonaisuudeksi. Aikajanaan tarvittava tieto on valtakunnallisesti heti saatavana Kelan Kanta-arkistosta. Potilaan aikajanaa voidaan käyttää myös monisairaan tunnistusmoodissa, joka luokittelee potilaan käynnit sairaanhoidon erikoisalojen mukaan. Tällöin potilasta voidaan paremmin hoitaa kokonaisuutena ja tunnistaa syitä sairauksien taustalla.

Aikajanatiedon lisäksi lääkäri näkee helposti ja tehokkaasti esimerkiksi potilaan riskitiedot, viimeisimmät laboratoriokokeet, voimassaolevat diagnoosit ja lääkitykset. Tiedot eivät jää vain yhden järjestelmän varaan ja sairauden hoito on täsmällisempää ja nopeampaa.

– Ammattilaiset ovat pitkään kaivanneet kokonaista tilannekuvaa, joka on kuitenkin ollut vaikea toteuttaa, koska hoito menee nykyään yhä enemmän yli organisaatiorajojen. Tässä ratkaisussa tietopalvelukerroksella haettiin järjestelmäriippumatonta tiedonsaantia helposti liitettäville modulaarisille järjestelmille. Tietopalvelukerros ei korvaa mitään olemassaolevaa, vaan mahdollistaa uudella tavalla tiedon ja prosessien yhdistämisen, kertoo tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paananen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä.

eRA Tilannekuva on järjestelmäriippumaton ja on mahdollista integroida mihin tahansa olemassa olevaan järjestelmään tai käyttää erillisenä järjestelmänä. Se mahdollistaa tiedon ja prosessien yhdistämisen organisaatiorajojen yli. Järjestelmä hyödyntää Atostekin kehittämää eRA-liityntäpalvelua, jonka avulla terveydenhuollon toimijat pystyvät liittymään Kelan Kanta-palvelun käyttäjiksi. eRA-tuoteperheeseen kuuluvat jo mm. eRA Resepti, eRA Arkisto ja eRA Lomakkeet.

Katso videolta eRA Tilannekuvan ensimmäiset kehitysvaiheet UNA-proof of concept -hankkeessa

bottom of page