top of page

Democratizing Health


Both responsibility and power in personal health issues resides with the consumer. Consumers want health information and services for themselves at a convenient time, from the appropriate channel. An increasing proportion of health care is focused on prevention, so the importance of the media as a provider of high quality and easily found content and intelligent service paths will increase, points out Tuuli Toivainen business director in A-lehdet.

Within coming months once another batch of graduating medical students take their oath, the Physician’s Pledge.

“As a member of the medical profession, I solemnly pledge to dedicate my life to the service of humanity. The health and well-being of my patient will be my first consideration.”

The pledge inspires and obligates. It also encourages to share information and urges patients to ask for a second opinion from another professional rather that settling on one. And rightly so, health data belongs to the customer, not just for the patient, but to all citizens – in sickness and in health. Doctors are more and more coaches and mentors to consumer well-educated with health information. The health data itself can be found from a channel that suits best for the consumer need: teenagers from Snapchat, grown -ups through search engines. For more and more people the health path is digital. Mehiläinen Snapchat Clinic, Aava Virta 360 and KRY are good examples of customer-oriented health and well-being services. Million monthly visitors in Terve.fi-site also reveal that consumers are willing and capable of participating in decisions made on their health and well-being.

Terve.fi was founded 1996, 23 years ago to serve all Finnish citizens, to democratize health information. Today Terve.fi is Finland’s leading health and well-being site in the web. With more than 60 000 articles it both encourages people to take preventative measures and give information on causes, cure and symptoms. Search engine optimized content, smart service paths and AI place visitor in the center of the service. In A-lehdet we are ready for virtual healthcare services and especially ready for preventative measures in align with private and public sectors, and so are the consumers. However, a new kind of health literacy is required; a degree to which individuals have the capacity to obtain, process, and understand health information and services needed to make appropriate health decisions. And a content provider that understand the customer’s needs and serves good-quality, professional and journalistically effective content.

Developing a perfect health digital health pathway can be obtained with good cooperation and agile digital service development together with both health service providers, patient organizations, pharmaceutical companies and bold global start-ups. Good customer understanding and a willingness to serve lead to results, always. www.terve.fi ----

Demokratisoimassa terveyttä

Kuluttajilla on oman terveytensä suhteen valta ja vastuu. Ja he haluavat terveystietoa ja -palvelua itselle sopivana aikana, itselle merkityksellisestä kanavasta. Yhä isompi osa terveydenhoidosta painottuu ennaltaehkäisyyn. Medialla on kyky ja mahdollisuus vaikuttaa kuluttajien terveyteen laadukkailla, löydettävillä sisällöillä sekä älykkäillä palvelupoluilla, kirjoittaa liiketoimintajohtaja Tuuli Toivainen.

Muutaman kuukauden päästä taas yksi erä uusia, valmistuvia lääkäreitä lausuu lääkärivalan.

”Vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta pyrkiväni lääkärintoimessani palvelemaan lähimmäisiäni ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen. Päämääränäni on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen.” jne.

Vala inspiroi ja velvoittaa. Se myös rohkaisee jakamaan tietoa ja neuvoo potilaita kysymään toisenkin lääkärin mielipidettä. Terveystieto kuuluu jokaiselle kansalaiselle, ei pelkästään sairastuneille. Lääkärit ovat yhä useammin valmentajia ja sparraajia – itse tieto yhä useammin haetaan itselle sopivana ajankohtana itselle sopivasta kanavasta - teinit Snapchatista, vanhemmat googlaamalla. Yhä useampi hankkii myös terveydenhoidon palvelut, diagnostiset testit, terveystuotteet ja hyvinvointivalmennuksen netistä. Mehiläisen Snäppiklinikka, Aavan Virta 360 ja ruotsalainen KRY ovat hyviä esimerkkejä asiakaslähtöisistä terveystuotteista. Terveyden ja hyvinvoinnin palvelusivuston Terve.fi:n miljoona kävijää kuukausittain kertoo, että kuluttajilla on tarve ja halu ottaa vastuu omasta terveydestään.

Terve.fi perustettiin 1996, 23 vuotta sitten palvelemaan jokaista suomalaista, demokratisoimaan terveystietoa. Terveystieto kuuluu kaikille suomalaisille tasa-arvoisesti eri ikäryhmien ja sukupuolten kesken. Nyt Terve.fi on Suomen suurin terveyden sivusto, joussa kannustetaan hoitamaan terveyttä ja ennaltaehkäisemään sairauksia. Löydettävät sisällöt, älykkäät palvelupolut ja AI asettavat ihmisen keskiöön. Me A-lehdissä olemme valmiita virtuaaliseen terveydenhoitoon ja ennen kaikkea ennaltaehkäisevään terveiden hoitoon yhteistyössä yksityisen ja julkisen sektorin kanssa. Palveluiden käyttö edellyttää kuluttajalta uudenlaista terveyslukutaitoa ja palvelun tarjoajilta asiantuntevia, mutta myös journalistisesti vaikuttavia sisältöjä.

Digitaalisen terveyspolun kehittäminen onnistuu hyvällä yhteistyöllä ja ketterällä kehityksellä niin terveyspalvelutoimijoiden, potilasjärjestöjen, lääkeyritysten kuin nopeasti kehittyvien start-upien kanssa, joita markkinalla on ilahduttavan paljon. Hyvä asiakasymmärrys ja halu palvella toimivat aina.

www.terve.fi

bottom of page