top of page

Solutoksen lääkärit ja Pirkko valittu Sosteriin


Solutos on valittu tuottamaan aikuispsykiatrian avohoidon lääkäripalvelut Savonlinnaan, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymään (Sosteri). Solutos tuottaa mainitut palvelut poikkeuksellisen laajasti, hallintotermein kokonaisvastuullisesti.

Solutos vastaa huhtikuun alusta 2019 alkaen Sosterin aikuispsykiatrian avohoidon lääkäripalvelujen järjestämisestä, avohoidon kehittämisestä, hoidon koordinoinnista ja porrastuksesta.

Käytännössä Solutos toimittaa Sosteriin kaikki aikuispsykiatrian avohoidon lääkärit ja ottaa täyden vastuun toiminnan kehittämisestä ja kliinisen työn johtamisesta yhdessä sosterilaisten kanssa.

Pirkko kehittämisen apuna

Sosterin mielenterveys- ja päihdetulosyksikön päällikön Jari Smedbergin mukaan Solutos tuntui luontevimmalta valinnalta, koska sosterilaiset haluavat ensisijaisesti kehittää psykiatrista hoitoa. Smedberg uskoo, että Solutoksen kehittämä Pirkko-järjestelmä on tässä oivana apuna.

”Toiminnanohjausjärjestelmä Pirkko tulee ohjaamaan hoitolinjauksia, ja sen avulla hoito tulee olemaan tarkemmin suunniteltua ja vaikuttavampaa. Uskon, että potilasvirtaa saadaan näin nopeutettua ja asiakastyytyväisyys paranee”, Smedberg sanoo.

Sosterin laajaan osaulkoistukseen on syynä aikuispsykiatrian avohoidon iso ja jatkuva psykiatripula.

”Tämä on meille iso ja kauan odotettu juttu, koska etenkin mielenterveyshoidon kehittäminen tulee nyt olemaan isossa roolissa. Olemme innoissamme”, Smedberg jatkaa.

Sijaispooli rakenteilla

Solutos toimittaa Savonlinnaan kolmen täysipäiväisen psykiatrin työpanoksen. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi Solutos rakentaa Sosteria varten myös sijaispoolin.

Sijaispooliin liittyminen tarjoaa lääkäreille kahdesta viikosta pariin kolmeen kuukauteen kestäviä, tarvittaessa tiiviitäkin työrupeamia, jollaisia Solutoksesta aina säännöllisesti kysellään.

”Sijaispooli sopii mainiosti tällä hetkellä eri syistä työelämän ulkopuolella oleville lääkäreille, eli esimerkiksi hiljattain eläköityneille, äitiyslomalaisille sekä tutkimus-, hoito- tai virkavapaata viettäville. Ottakaa ihmeessä nopeasti yhteyttä, niin sovitaan yksityiskohdista tarkemmin”, toivoo toimitusjohtaja Kalle Horjamo Solutoksesta.

Sosterissa asiat ovat jo nyt hyvin

Horjamo on innoissaan siitä, että Sosterissa päästään tekemään juuri sitä, mitä varten oma yritys – Solutos Oy – on alun perin perustettu.

”Tämä on ihan valtava mahdollisuus todistaa ennen kaikkea se, kuinka nopealla aikataululla psykiatrian toimintatapoja voi muuttaa viimeisimmän tutkimusnäytön mukaisiksi”, Horjamo painottaa.

Kehittämisen konkretia tapahtuu Savonlinnassa Solutoksen kehittämän Pirkko-järjestelmän käyttöönoton kautta. Lisäksi tehdään yhteiskehittämistä, ja Solutos tukee Sosterin muutosjohtamista.

Solutoksen perustaja, pitkän linjan psykiatri Veijo Nevalainen tulee olemaan Solutoksen vastuulääkäri Sosterissa.

”Veijon työkalupakkiin yli 30 vuoden aikana kertyneet asiat on tarkoitus viedä Savonlinnassa käytäntöön. Nyt lääkärit pääsisivätkin Veijon kanssa tekemään jotain ainutlaatuista”, Horjamo vinkkaa.

Potilastarpeet edellä

Nevalainen itse on työskennellyt Sosterissa Solutoksen ostopalvelulääkärinä jo noin puoli vuotta. Hän korostaa, että yhteistyön olennaisin päämäärä on se, että potilaat saavat entistä vaikuttavampaa palvelua ja palvelujen kustannusten ennakointi paranee.

Nevalainen iloitsee myös siitä, että pääsee työskentelemään jatkossa entistä tiiviimmin juuri Sosterissa, jossa järjestelmä on jo valmiiksi poikkeuksellisen toimiva.

”Sosterissa asiat tehdään jo nyt potilaan tarpeesta lähtien ja henkilökunta toimii aktiivisesti. Pirkko vie hyvää kokonaisuutta vieläkin eteenpäin, ja meidän on mahdollista päästä luomaan jotain sellaista”, mitä Suomessa ei ole alalla aiemmin tehty.

Pirkko helpottaa lääkärin työtä

Sosteriin kehittämistyökaluksi valittu Pirkko on tehty helpottamaan mielenterveyshoidon suunnittelua ja lääkäreiden sekä muiden ammattiryhmien työnjakoa ja työn läpinäkyvyyttä.

”Etenkin lääkäreiden työnkuvan mielekkyyden kehittäminen on ollut tärkeä tavoite Pirkon luomisessa ja kehittämisessä”, Horjamo toteaa.

Horjamo toivookin, että lääkärit tutustuisivat Pirkkoon enemmän, ja innostuisivat siitä isommin. Toiminnanohjausjärjestelmä kun helpottaa lääkärinkin työtä niin, että lausunnot ja muu kirjallinen työ vähenevät. Näin lääkäri pääsee keskittymään siihen tärkeimpään ─ eli potilastyöhön.

Pirkon avulla muun muassa lausunnot hoituvat moniammatillisesti. Lisäksi Pirkossa on pyritty karsimaan minimiin kaikki ylimääräinen hallinto.

”Pirkon käyttöönoton myötä myös hoidossa olevien potilaiden määrä pienenee, mikä helpottaa lääkärin työtä niin ikään”, Horjamo avaa.​

bottom of page