top of page

Miksi kannattaa satsata palautumiseen?


Elämme ihmiskunnan kannalta ehkäpä parasta vaurauden ja hyvinvoinnin aikakautta ja kuitenkin henkisesti ihmiset voivat jatkuvasti huonommin. Syyt tähän ovat moniulotteisia, mutta yksi oleellisimmista syistä liittyy sosiaalisiin paineisiin niin opiskelun, työn, vapaa-ajan kuin somenkin kautta. Meillä on yksinkertaisesti kaikkea liikaa verrattuna aivojen ja hermoston kapasiteettiin käsitellä ulkoapäin tulevaa informaatiota ja siitä kehittyvää negatiivista stressiä. Yksi ratkaisu saattaa piillä palautumisen tehostamisesta. Kuulosta yksinkertaiselta? Itse asiassa se on. Ainoa keino palautua kokonaisvaltaisesti on panostaa siihen, että parasympaattinen hermosto saa aikaa aktivoitua. Se tapahtuu levossa. Ilman tätä palautumista ei tapahdu, koska palautuminen ei tarkoita ainoastaan häiritsevien ajatusten vähenemistä, vaan se tapahtuu myös solutasolla. Parasympaattinen hermosto huolehtii siitä, että keholla on käytettävissä riittävästi energiaa eri toimintojen tuottamiseen ja jos tähän ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota, seuraa sekä fysiologisia, että psyyken ongelmia. Tärkeimmät ja suurimmat työterveyshuoltoa sekä yleistä terveydenhuoltoa kuormittavat tekijät liittyvät pitkittyneen stressin aiheuttamiin oireisiin ja yleisimmät näistä liittyvät unen laatuun, kipuihin, suolisto-oireisiin sekä mielialaan. Päivittäisen palautumisen tulisi olla 30 % koko vuorokauden jaksolla. Tämä tarkoittaa käytännössä yli 7 tuntia vuorokaudessa. Siis yli 7 tuntia niin, että palautuu koko ajan. Suomalaisen, palautumiseen erikoistuneen First Beatin keräämä data käsittää satojen tuhansien henkilöiden mittauksia. First Beatin Jaakko Kotisaaren mukaan palautumisen ongelmista kärsii noin puolet väestöstä, vuorokauteen sisältyvä palautuminen on noin 25 % luokkaa ja jo tästä seuraa suuria ongelmia. Käytännössä tämä tarkoittaa tunnin vajetta ja se heijastuu oikeastaan kaikkiin hyvinvoinnin osa-alueisiin; työtehoon, liikuntaan, yleiseen vireystilaan, ihmissuhteisiin, unen laatuun ja mielialaan sekä terveyden tilaan. Harvardin ja Michiganin yliopistojen tekemässä tutkimuksessa selvitettiin 7000 osallistujan avulla unihäiriöiden aiheuttamia kustannuksia. Tutkimuksen mukaan keskiverto, unettomuudesta kärsivä yhdysvaltalainen työläinen aiheuttaa työnantajalleen vuodessa yli 11 päivän menetetyn työpanoksen ja 2000-3000 dollarin arvoisen tuotannon laskun. Kokonaisuutena tuotannonmenetys maksaa Yhdysvaltain taloudelle jopa noin 63 miljardia dollaria vuodessa. Tutkimus paljasti, että noin 25 % työikäisestä väestöstä kärsii pitkäkestoisesta unihäiriöstä ja sama arvio on esitetty myös Suomen osalta. Nopeasti arvioituna unettomuuden kokonaiskustannukset Suomessa ovat myös miljardiluokkaa. Unen laadun ja sen palauttamattomuuden ongelma on laaja ja pitkittyessään unihäiriö johtaa uupumukseen, jolla on sekä yksilötasolla, että kansantaloudellisesti negatiivisia vaikutuksia. Uupumuksen hoito kestää pitkään ja kustannukset ovat suuria. Neurosonic on kehittänyt unen laadun, sen palauttavuuden sekä päiväaikaisen palautumisen tehostamiseen tarkoitetun menetelmän. Vaikutus perustuu koko keholle suunnatun värähtelyn tuottamiin ilmiöihin hermostossa ja verenkierrossa. Jo kesken työpäivän otettu 10 minuutin sessio saa hermostossa aikaan tilan, joka suosii palautumismekanismien käynnistymistä. Laitteet ovat helppokäyttöisiä ja tutkimusten sekä asiakaskokemusten mukaan menetelmällä on laaja-alaisia vaikutuksia jaksamisen, erilaisten kipujen, palautumisen ja unen laadun kannalta. Lisätietoa www.neurosonic.fi

Marco Kärkkäinen

Co Founder, psychotherapist

Neurosonic Finland

Askonkatu 9 F, 4.krs

15100 Lahti, Finland

tel. +358 40 8086 312

bottom of page