• Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Vimeo - Grey Circle
DigitalHealth2021_logo-02.png

Tukemalla työhyvinvointia ehkäisemme mielenterveysongelmia

January 10, 2020

 

 

Mielenterveysongelmien kustannukset ovat Suomessa jo 5,3 % bruttokansantuotteesta. Osuus on kasvanut viime vuosina, ja on EU-alueen korkeimpia. Mielenterveysongelma on merkittävin lyhyttä työuraa ennustava tekijä.

 

”Mielenterveyssyistä menetämme jopa 17 miljoonaa työpäivää vuositasolla, eikä tässä luvussa vielä edes ole mukana työpaikoille piiloon jäävä menetys, joka ilmenee esimerkiksi lyhyinä, alle yhdeksän päivän mittaisina poissaoloina, heikentyneenä työkykynä, matalana työtehona, huonona työilmapiirinä ja osaamisen rapistumisena”, sanoo pääjohtaja Antti Koivula Työterveyslaitoksesta.

 

”Hyvinvoinnin edistäminen työssä on sekä epäkohtiin puuttumista että potentiaalien ja vahvuuksien tunnistamista, vahvistamista ja hyödyntämistä”, tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitoksesta kuvaa.

 

Työn imu ennustaa mielenterveyttä

 

Tutkimusten perusteella työn imu, eli työhön liittyvä innostus ja ilo, näyttää vaikuttavan työpaikan säilymiseen, työllistettävyyteen, toimeentuloon, uralla etenemiseen sekä työurien pituuteen. Verrattuna uupuneeseen tai stressaantuneeseen työntekijään, toistuvasti työn imua tunteva työntekijä voi paremmin sekä mieleltään että fyysisesti.

 

”Työpaikalle työn imua tuntevat työntekijät tarkoittavat lisää tuottavuutta, vähemmän työtapaturmia, innovatiivisuutta, proaktiivisuutta, sitoutumista ja lojaalisuutta sekä aktiivista sopeutumista muutoksiin ja myönteisiä muutosodotuksia. Näin ollen samat voimavaralähtöiset keinot edistävät sekä työhyvinvointia ja mielenterveyttä että hyvää liiketoimintaa”, Hakanen kertoo.

 

Esimiehen toiminta vaikuttaa työntekijän mielenterveyteen 

 

Esimiehen tapa toimia, asenne ja puhetapa vaikuttavat työntekijöiden hyvinvointiin. Tuekseen esimies tarvitsee organisaation johtamiskäytäntöjä, ohjeistuksia ja ylemmän johdon tuen mielenterveyttä edistävälle toimintatavalle.

 

”Mielenterveyttä tukee johtaminen, jossa palkitaan suhteessa ponnisteluun, tuetaan työn hallinnan tunnetta ja kohdellaan työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti”, erityisasiantuntija Pauliina Mattila-Holappa Työterveyslaitoksesta kertoo.

 

Tiedote ttl.fi 52/2019

 

Auntie auttaa tarjoamalla matalan kynnyksen mielen hyvinvoinnin palvelupaketteja yrityksille, jotka haluavat tarjota henkilökunnalle parempaa arkea. Auntien palvelusta löytyy työkaluja esimiehille sekä tiimiläisille. Lonely Leader on paketti, josta esimies saa työkaluja oman työn selkeyttämiseen, johtamiseen sekä jaksamiseen. Muutostilanteisiin uutta näkemystä, arvojen kirkastamista sekä tavoitteiden saavuttamiseen tähtääviä ajatuksia löydetään yhdessä Auntie-ammattilaisten kanssa Lost in Transition -paketin avulla.

 

Auntie – matalan kynnyksen palvelulla tuloksellista työhyvinvointia ammattilaisen avulla digitaalisesti

 

Ps. tuoreen Auntie käyttäjätutkimus 2019 -tulosten mukaan positiivisuus lisääntyi 32%, työteho parani 11% ja stressi väheni 33%. Kysy lisää tutkimustuloksista ja palvelupaketeistamme varaamalla videoneuvotteluaika täältä.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Pirkko-järjestelmä on saanut oman logon

February 7, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload